Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη γνωμοδότησης επί του ερωτήματος «Είναι ή όχι δικαιολογημένη η άρνηση της αναδόχου εταιρείας 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ να υπογράψει τη σύμβαση του έργου με τίτλο Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού (2020);»