Έκπτωση αναδόχου του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού (2020)»