Ανάκληση της αριθμ. 143/2018 προηγούμενης απόφασης του σώματος περί ορισμού υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας και των αναπληρωτών τους, υπογραφής επιταγών και εντολών προς τις τράπεζες για λογαριασμό του Δήμου Δάφνης Υμηττού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 204 του Ν. 4555/2018 και λήψη νέας.