α) Απόφαση αποζημίωσης ιδιοκτητών απαλλοτριωθέντων ακινήτων στο Ο.Τ. 154 και β) Απόφαση καταβολής ή μη αποζημίωσης στους δικαιούχους για λογαριασμό των υπόχρεων ωφελούμενων παρόδιων ιδιοκτητών