Τροποποίηση της αριθμ. 13/2019 προηγούμενης απόφαση του σώματος που στη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών οχημάτων και δαπανών επισκευής για το έτος 2019 βάσει του Ν.4412/2016