2η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 24.07.2018

ScheduledΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Δημαρχείο Υμηττού, Στρατονίκης, Καλυκοποιείο, Υμηττός, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 16122, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 23 Ιουλίου 2018, 09:14

image_pdfimage_print

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)  όπως τροποποιήθηκαν με τι διατάξεις των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει,  καλείσθε σε ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Τρίτη 24 Ιουλίου   2018 και   ώρα   09:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος,  με μοναδικό θέμα συζήτησης και λήψης απόφασης:

 

  • Έγκριση Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού  χρήσης 2016 κατόπιν απόφασης προελέγχου της Οικονομικής Επιτροπής  και σύνταξης εισηγητικής έκθεσης.

 

      Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

  Νικόλαος Ε. Τσιλίφης  

 

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγεται δημόσια

Facebooktwitterpinterestlinkedin