Εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού

Δημοσίευση: 5 Σεπτεμβρίου 2019, 17:05

image_pdfimage_print

Ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού παρά την πάγια θέση του, ότι δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης  στα σχολεία του, η οποία πολλαπλώς και επανειλημμένως εκφράστηκε τόσο εγγράφως όσο και προφορικώς στις αρμόδιες υπηρεσίες και ιδιαίτερα στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Α` Αθήνας,  εντάχθηκε με το ΦΕΚ  3233/τβ/22-8-2019  στη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2019-2020.

Κατόπιν αυτού η  Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α` Αθήνας, η οποία πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο  στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας, πρότεινε για την εφαρμογή της δίχρονης εκπαίδευσης να χρησιμοποιηθούν οι κατωτέρω ισόγειες αίθουσες στις ακόλουθες σχολικές μονάδες του Δήμου:

  • 2ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης – Ισόγεια Αίθουσα (πρώην Νηπιαγωγείο), για τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων-προνηπίων της Σχολικής Περιφέρειας του 1ου Νηπιαγωγείου Δάφνης.
  • 4ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης – Ισόγεια Αίθουσα για τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων-προνηπίων Σχολικής Περιφέρειας 3ου & 7ου Νηπιαγωγείων Δάφνης και
  • 4ο Δημοτικό Σχολείο Υμηττού – Ισόγεια Αίθουσα (όπισθεν του 1ου Νηπιαγωγείου Υμηττού), για τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων-προνηπίων της Σχολικής Περιφέρειας του 1ου Νηπιαγωγείου Υμηττού.

Ο Δήμος λαμβάνοντας υπόψη :

  • τις έκτακτες εκπαιδευτικές ανάγκες των νηπιακών-προνηπιακών τάξεων,
  • την ανάγκη  στήριξης του προγραμματισμού  των οικογενειών που τα νήπιά τους εντάχθηκαν στη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση,

με αίσθημα ευθύνης έναντι των μαθητών και των γονέων τους, αποδέχθηκε την πρόταση της Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Α` Αθήνας και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι αίθουσες που προτάθηκαν να παραδοθούν σε άριστη κατάσταση για τη στέγαση των παιδιών μας,  που φέτος κάνουν τα πρώτα σχολικά τους βήματα.

Facebooktwitterpinterestlinkedin