Χορήγηση νέας Οικογενειακής Μερίδας – Μεταφορά

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο)
Τηλέφωνα: 2132085509
E-mail: Δημοτολόγιο (dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr) Ληξιαρχείο (dafnilix@dafni-ymittos.gov.gr)

Δικαιολογητικά

Βλ. Παρατηρήσεις.

Παρατηρήσεις

Η μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα γίνεται:

Α. λόγω γάμου

Β. λόγω διαζυγίου

Γ. για άλλες αιτίες (απόκτηση τέκνου εκτός γάμου, υιοθεσία τέκνου, σύμφ.συμβίωσης, κ.α).

Α: Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα λόγω γάμου

Το απαραίτητο δικαιολογητικό, το οποίο χρειάζεται να κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους για τη μεταφορά σε νέα Οικογενειακή Μερίδα λόγω γάμου, είναι η Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.

Β: Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα λόγω διαζυγίου

Το απαραίτητο δικαιολογητικό, το οποίο χρειάζεται να κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους για τη μεταφορά σε νέα Οικογενειακή Μερίδα λόγω διαζυγίου, είναι η Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με καταχωρημένη στο περιθώριο τη λύση του Γάμου.
Εάν υπάρχουν παιδιά, ελέγχεται και το θέμα της γονικής μέριμνας και επιμέλειας των παιδιών, για να γραφούν αυτά ανάλογα στην ονομαστική μερίδα της/του συζύγου. Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται και η κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού των δύο γονέων, καθώς και της δικαστικής απόφασης λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό (εφόσον το διαζύγιο είναι συναινετικό) ή μόνον η δικαστική απόφαση επιμέλειας, εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ΄ αντιδικία, και το πιστοποιητικό Γραμματείας πρωτοδικείου που θα αναφέρει για την συγκεκριμένη απόφαση δεν ασκήθηκαν κατά αυτής άλλα ένδικα μέσα.

Γ. Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα γίνεται και για άλλες αιτίες (π.χ. απόκτηση εκτός γάμου τέκνου, υιοθεσία κ.ά)

Στις περιπτώσεις αυτές τα δικαιολογητικά διαφέρουν για κάθε περίπτωση και κρίνεται προτιμότερο οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή απευθείας με τους υπαλλήλους του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης.

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!