Πρόγραμμα “BabyBank” της ΑμΚΕ «Φαιναρέτη» | περιγραφή προγράμματος