Αίτηση για Χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ

Υπηρεσία: Τμήμα Οικονομικό - Έντυπα - Διαδικασίες Αιτήσεων
Τηλέφωνα: 2132085503
E-mail: oikonomiko@dafni-ymittos.gov.gr

Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ
  2. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού της ΔΕΗ, μαζί με την απόδειξη εξόφλησής του. Ανά περίπτωση, θα χρειαστούν συμβόλαια του ακινήτου, Ε9, κατόψεις και πίνακες χιλιοστών όπου να προκύπτουν οι επιφάνειες του ακινήτου, τακτοποιήσεις κλπ.

 

 

Παρατηρήσεις

Η αίτηση γίνεται από τον ιδιοκτήτη, εναλλακτικά από τρίτο άτομο μόνο με εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής.

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!