Χορήγηση Βεβαίωσης Υψομέτρου (Οριστική Στάθμη Οδού)

Υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικό και Πολιτικής Προστασίας
Τηλέφωνα: 2132085502
E-mail: infotexniki@dafni-ymittos.gov.gr

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Υψομέτρου
  2. Τοπογραφικό Διάγραμμα Σφραγισμένο από Μηχανικό σε ΚΛ: 1:500, ή 1:200 και οριοθετημένη η εσοχή κάδου
  3. Εντυπο Υ.Δ. για τη Βεβαίωση Υψομέτρου

Παρατηρήσεις

Η αίτηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη και να κατατεθεί με αριθμό πρωτοκόλλου στο Δημαρχείο της Δάφνης (Έλλης 16 και Κανάρη).

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!