Υποβολή της τριμηνιαίας  έκθεσης  του 1ου τριμήνου 2023, εκτέλεσης προϋπολογισμού   και στοιχείων ισολογισμού βάση προσωρινού ισοζυγίου χρήσης 2022 του Δήμου, στο Δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση.