Υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης στο διαδίκτυο – live Streaming των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2.γ του Ν.4412/2016