Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών , τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την υπηρεσία απομάκρυνσης και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων από σημεία του Δήμου, για εργασίες απομάκρυνσης υλικών από αμίαντο και για υπηρεσία μεταφοράς αποβλήτων από μπάζα από κατασκευές, καθ/μους οικοπέδων και Κοιμητηρίου κ.λ.π. στο Σύστημα Εναλ/κής Διαχείρισης ΑΕΚΚ