Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 106/30-08-2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης ανανέωσης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης του 4ου Νηπιαγωγείου Υμηττού