Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 217ε/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος που αφορά στην συγκρότηση της υπ’αριθμ. : 7. Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας νωπού γάλακτος , για το έτος 2020 βάσει του Ν.4412/2016