Τροποποίηση της Σύμβασης με αριθμ.πρωτ.8363/15-7-2022 που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ, ΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΖΩΩΝ».