Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ένταξη στο Πρόγραμμα Περίθαλψης-στείρωσης-περισυλλογής του Δήμου και των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς πολιτών που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς οικονομικά κοινωνικές ομάδες.