Τροποποίηση της αριθμ. 212/2018 προηγούμενης απόφασης του σώματος που αφορά στην συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για το έτος 2019 βάσει του Ν.4412/2016

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!