Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 98Α-3/2017 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για ανανέωση χορήγησης θέσης στάθμευσης Αναπηρικού Αυτοκινήτου κατόπιν εισήγησης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής