Τροποποίηση της αριθμ. 57/2016 προηγούμενης απόφασης του σώματος περί ορισμού Τακτικού και Αναπληρωματικού Εκπροσώπου συμμετοχής στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο υγειών πόλεων- Προαγωγής υγείας