Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας