Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το 1ο Λύκειο Υμηττού και 1ο Γυμνάσιο Δάφνης