Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων και την υπογραφή της σχετικής Δήλωσης-Παραχώρησης στη Σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τίτλο : « ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» για το έργο «Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής «ΠΥΡΚΑΛ» Δήμου Δάφνης-Υμηττού».