Συγκρότηση επιτροπής παροχής χρηματικού βοηθήματος –ΕΝΔΕΙΑΣ