Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για το έτος 2022 βάσει του Ν.4412/2016

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!