Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση και την πιστοποίησή τους για τη νόμιμη λειτουργία τους, Δήμου Δάφνης-Υμηττού»