Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων Πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση Ι Εκπόνηση μελετών) »