Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2022 βάσει του Ν. 4412/201, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!