Συγκρότηση Διαφόρων Επιτροπών του Δήμου για το έτος 2021