Πρόσληψη οκτώ (8) Εργατών Καθαριότητας με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου σε συνέχεια της αριθμ.19/2018 προηγούμενης απόφασης του Σώματος και της αριθμ. 13365 /20-4-2018 εγκριτικής του Υπουργείου Εσωτερικών

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!