Ορθή επανάληψη του 2ου Πρακτικού για τονηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 2022» λόγω λάθους καταχώρησης αθροίσματος στην προσφορά της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ -ΝΕΤΜΕΤΑΛ.