Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για την οικονομική παρακολούθηση του έργου «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Δάφνης-Υμηττού»