Αντικατάσταση μέλους: α) από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δάφνης – Υμηττού» β) από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δάφνης – Υμηττού» γ) από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δάφνης-Υμηττού» και δ) από το διοικητικό συμβούλιο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού : «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ»