Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για την οικονομική παρακολούθηση για την υπηρεσία: «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Δάφνης- Υμηττού». (Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)