Ανάκληση της αριθμ. 135/2023 προηγούμενης απόφασης του σώματος περί ορισμού υπευθύνου λογαριασμού για πληρωμή όλων των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε