Ορισμός  υπευθύνων επικοινωνίας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Αστική ανάπλαση περιοχών Δ.Κ. Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης – Υμηττού».