Ορισμός υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας και των αναπληρωτών τους, υπογραφής επιταγών και εντολών προς τις τράπεζες για λογαριασμό του Δήμου Δάφνης Υμηττού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 204 του Ν. 4555/2018