Χωροθέτηση πινακίδων οδικής σήμανσης επί της οδού Μεσολογγίου στη συμβολή της με την οδό Σωκίων στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού, κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου