Ορισμός τόπου και χρόνου για την διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για την παραχώρηση των δύο (2) κληρωθέντων θέσεων περιπτέρων σε Α.με.Α, πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου