Ορισμός Τακτικού και Αναπληρωματικού Εκπροσώπου και συντονιστή Δράσεων συμμετοχής στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο υγειών πόλεων- Προαγωγής υγείας