Ορισμός Πληρεξούσιουδικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου