Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σύνταξης υπομνήματος, υποβολής φακέλου σχετικών και παράστασης κατά τη συζήτηση της από 13-12-2019 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 109826/13856/2019 αίτησης (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) που άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι Αμπελιώτη Μαρία και Γιαννοπούλου Μαρία κατά του Δήμου Δάφνης Υμηττού