Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου ως προς την αίτηση ανάκλησης πράξης Υπ. Επιτρόπου Δήμου Ηλιούπολης προς το Ελεγκτικό Συνέδριο .- Γραμματεία του εβδόμου τμήματος σχετικά με τον Διεθνή Διαγωνισμό “Είδη Διατροφής”