Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υποστήριξη πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου κατόπιν του αριθμ.16749/2019 κλητηριου θεσπίσματος ενώπιον του Γ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείο Αθηνών