Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της αριθμ. 13215/2020 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών