Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού (2017)»