Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ως Προέδρων στα Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Συμβούλια Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2017