Λήψη απόφασης σχετικά με τον επιτρεπόμενο χώρο και τον αριθμό παραστάσεων, στο πλαίσιο διεξαγωγής του  Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων έτους 2024, σύμφωνα με το αρθρ. 4 παρ. 4 του Ν.4229/2014 του Διαδημοτικού δικτύου πολιτισμού «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ & ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ»