Λήψη απόφασης ή μη περί ένταξης Κυριακάτικων αγορών, Χριστουγεννιάτικων και Πασχαλινών αγορών, λοιπών οργανωμένων αγορών του άρθρου 38 του Ν.4497/13-11-2017 στους ήδη χωροθετημένους χώρους (βάση της αριθ.1/2017 προηγούμενης απόφασής μας) και επικαιροποίηση των υπ’αριθμ.02/2012 & 03/2012 αποφάσεών μας σε ότι αφορά τη χωροθέτηση για τη διεξαγωγή θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων